Sanace betonu   Ochranné nátěry

ČOV Vestec u Prahy

Realizace2015
DruhSanace - Reprofilace, ochranné nátěry
PopisAplikace epox.nátěrů na ž.b. stěny a podlahy
Aplikovaný produktAplikace epox. nátěrů - 745m2. ResiCote ED, ResiCote EP
InvestorSMP CZ a.s.

Sanace žel.mostů trati Turnov - Liberec

Realizace2015
DruhSanace - Reprofilace, ochranné nátěry
PopisSanace železničních mostů se statickým zajištěním pomocí helikální výztuže Spiral system
Aplikovaný produktReprofilace,tryskání spárování zdiva - 3524m2, aplikace SpiBar prof. 8mm - 560mb , SpiBar, ResiBond MC
InvestorChládek a Tintěra Pardubice a.s.

Sanace žel.mostů trati Blažejovice-Nesovice

Realizace2015
DruhSanace - Reprofilace, ochranné nátěry
PopisSanace železničních mostů se statickým zajištěním pomocí helikální výztuže Spiral system
Aplikovaný produktReprofilace ž.b. ploch, nátěry, spárování - 1970mb, aplikace helikální výztuže SpiBar prof. 8mm - 200mb, ResiBond Max, Klasik, ResiCote WB2
InvestorHabau CZ s.r.o.

Železniční mosty v okolí města Cheb

Realizace2014
DruhSanace - Reprofilace, ochranné nátěry
PopisSanace mostních objektů trati SRN-Cheb
Aplikovaný produktReprofilace ž.b. ploch - 617m2, Spárování a tryskání zdiva - 1445m2 ResiBond SM
InvestorMetrostav a.s.

Silniční most, Strakonice-Zborovice

Realizace2014
DruhSanace - Reprofilace, ochranné nátěry
PopisOchrana výztuže a reprofilace žb konstrukce mostu.
Aplikovaný produktResiBond SP,ResiBond Klasik,ResiBond Standard, Omnitek Micin

Vodojem Rozdělov, Kladno

Realizace2014
DruhSanace - Reprofilace, ochranné nátěry
PopisSanace ž.b.konstrukcí, injektáže průsaků PU pryskyřicemi, finální nátěry a stěrky
Aplikovaný produktReprofilace ploch - 3595m2 ResiBond Klasik, ResiCote WB2
InvestorSMP CZ a.s.

Rekonstrukce mostu Hracholusky

Realizace2013
DruhSanace - Reprofilace, ochranné nátěry
PopisSanace ž.b. konstrukcí
Aplikovaný produktReprofilace ploch, ochranné nátěry - 473m2, ResiBond Klasik, ResiCote WB2
InvestorEdikt a.s.

BD Dělnická, Praha

Realizace2012-2015
DruhSanace - Reprofilace, ochranné nátěry
PopisSanace ž.b. konstrukcí podzemní garáže, vjezdové rampy, injektáže dilatačních spár pomocí PUR gelů.
Aplikovaný produktReprofilace ž.b. ploch - 300m2, injektáž dilatační spáry PUR gely - 91mb PurGel
InvestorSVJ Dělnická

ČOV, Staré Splavy

Realizace2012
DruhSanace - Reprofilace, ochranné nátěry
PopisSanace betonových nádrží čistírny odpadních vod
Aplikovaný produktResiBond SP, ResiBond Klasik, ResiCote F2

Hodkovičky, Praha

Realizace2010
DruhSanace - Reprofilace, ochranné nátěry
PopisSanace ž.b. konstrukcí dešťové usazovací nádrže
Aplikovaný produktReprofilace ploch - 1105m2, aplikace krystalizační stěrky - 1105m2ResiBond Klasik, ImperCem XA
InvestorKonstruktis a.s.

Železniční most, Hesov

Realizace2005
DruhSanace - Reprofilace, ochranné nátěry
PopisOprava betonových opěr křídel mostu reprofilací s ochranným nátěrem
Aplikovaný produktResiBond Standard, ResiBond SP, ResiCote WB2
  Hydroizolace

Vodní dílo Želivka

Realizace2017
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace ž.b. konstrukcí strojovny ÚV Želiv.
Aplikovaný produktResiBond Klasik
Rozsah prací2 740m2
InvestorSMP CZ a.s.

ČOV Troja, Praha

Realizace2017
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace vyhnívacích nádrží VN 9-10 ČOV Troja
Aplikovaný produktResiBond Klasik, CarboWrap, WrapResin, ResiBond ECV
Rozsah pracísanace ž.b. konstrukcí 2 000m2, aplikace wrap tkaniny 1 760m2
InvestorSMP CZ a.s.

Vodojem, Praha-Uhříněves

Realizace2016
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisAplikace hydroizolační stěrky ve Vodojemu.
Aplikovaný produktImperCem
Rozsah prací2 220m2
InvestorSMP CZ a.s.

ÚV Hvězdička, Příbram

Realizace2016
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace ž.b. nádrží Flotace + Flokulace
Aplikovaný produktResiBond Klasik, Elastic 2C
Rozsah prací749m2
InvestorSMP CZ a.s.

VD Sedlec

Realizace2016
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace ž.b. konstrukcí
Aplikovaný produktResiBond Klasik
Rozsah prací1 115m2
InvestorMetrostav a.s.

Rozhledna Vartovna, Seninka

Realizace2016
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace rozhledny Vartovna
Aplikovaný produktResiBond Klasik, ResiCote F12
Rozsah prací109.1m2
InvestorInvista Craft s.r.o.

ČOV Vestec, Praha

Realizace2016
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisAplikace ochranného epox. nátěru na podlahu
Aplikovaný produktResiCote F2
Rozsah prací127m2
InvestorSMP CZ a.s.

ÚČOV Troja, Praha

Realizace2014
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace ž.b. konstrukcí lapáku písku
Aplikovaný produktReprofilace ploch, ochranné nátěry na bázi krystalizace - 1 555m2
ResiBond Klasik, ImperCem XA
InvestorSMP CZ a.s.

BD Nad Cihelnou 4, Praha

Realizace2010
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace vlhkého zdiva pomocí hydroizolačních stěrek a drenážního systému
Aplikovaný produktAplikace bitumenových stěrek, vložení drenážního potrubí do výkopu podél bytového domu BituBond 2K
InvestorZ.Crombie

Oprava přelivu na vodním díle Želivka

Realizace2009
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisOprava přelivu vodní nádrže, sanace trhlin a provedení krystalické hydroizolace
Aplikovaný produkt1 770m2 ImperCem XA

Železniční most Velká Hrabovka

Realizace2009
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisAplikace hydroizolační PUR membrány na pochozí lávce
Aplikovaný produkt132.4m2
PurCote EM
InvestorOK-BE s.r.o.

VD Želiv

Realizace2008-2009
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisInjektáž průsaků PU pryskyřicemi, aplikace krystalizační hydroizolace
Aplikovaný produktKrystalizační hydroizolace - 1 124m2, Injektáž průsaků - 495mb
PurInjekt Stop, PurInjekt Flex, ImperCem XA
InvestorStavby Kühn s.r.o.
  Těsnění spár

Bazén hotelu Hilton, Praha

Realizace2014
DruhSanace betonu - Těsnění spár
PopisSanace dilatační spáry
InvestorHotel Hilton
Generální dodavatelStado

Tunel Blanka, Praha

Realizace2011
DruhSanace betonu - Těsnění spár
PopisInjektáž dilatačních spár pomocí akrylátových gelů
Aplikovaný produkt200mb
AkryGel
InvestorTemont CZ s.r.o.

Elektrárna Prunéřov

Realizace2010
DruhSanace betonu - Těsnění spár
PopisTěsnění dilatačních spár žb konstrukce
Aplikovaný produktPurMastic

Elektrárna Tušimice

Realizace2010
DruhSanace betonu - Těsnění spár
PopisTěsnění spár žb konstrukce pomocí injektáže akrylátovým gelem
Aplikovaný produktAkryGel, InjektHose, Reiforcement Mesh
  Injektáže

Bytový komplex ul. Hřebečská 2674-2680, Kladno

Realizace2017
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáže trhlin ve stropní desce epox.pryskyřicí 920mb.
Aplikovaný produktResiInjekt E1, ResiInjekt E1 LV
InvestorArtea CZ a.s.

BD 1470/1, Zbraslav

Realizace2015
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisPlošná injektáž ž.b. desky garážových stání pomocí epox.pryskyřic
Aplikovaný produktPlošná injektáž epox.pryskyřicí - 112m2, ResiInjektr E1 LV
InvestorSpolečenství domu č.p.1470 Zbraslav

Devítimostí, Děčín

Realizace2015
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáž mostní konstrukce cementovou suspenzí
InvestorSŽDC

Jezové pole Střekov, Ústí nad Labem

Realizace2014
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisSanace jezového pole, kotvení dna, injektáže dna pevnostními polyuretany
Aplikovaný produktSanace ž.b. konstrukcí, spárování zdiva - 714m2, jádrové vrtání + kotvení dna - 2338mb, pevnostní injketáž dna PUR pryskyřicemi - 2420kg
ZDS segment, Rockstab
InvestorMetrostav a.s.

River Garden, Praha

Realizace2013
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáž poruch garážových stání pomocí PU pryskyřic
Aplikovaný produkt656.4mb
PurInjekt Flex
InvestorPSJ a.s.

BD Petržílkova, Praha

Realizace2012
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáž trhlin stropů podzemních garáží 670bm
Aplikovaný produktPurInjekt Flex

ČOV Marianské Lázně

Realizace2011
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáž trhlin v ž.b. nádrži pomocí PU pryskyřic
Aplikovaný produkt220mb
PurInjekt Stop, PurInjekt Flex
InvestorFreyssinet CS a.s.

Main Point Karlín, Praha

Realizace2011
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisPlošná injektáž průsaků v ž.b. desce podzemních garáží pomocí akrylátových gelů
Aplikovaný produktPlošná injektáž základové desky - 78m2
injektáž trhlin a prac. spár - 160mb
AkryGel
InvestorPSJ a.s.

Elektrárna Tušimice

Realizace2010
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáž poruch PU pryskyřicemi, aplikace hydroizolačního nátěru, tryskání
Aplikovaný produktInjektáž trhlin PU pryskyřicemi - 150mb, tryskání, aplikace hydroizolační stěrky - 430m2
PurInjekt Stop, PurInjekt Flex
InvestorSMP CZ a.s.

Administrativní budova Filadelfie - Praha

Realizace2009
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáž trhlin a pracovních spár pomocí PU pryskyřic podzemních garáží
Aplikovaný produktInjektáž prac. spár a trhlin - 776.3mb
Injektáž hadiček - 250mb
PurInjekt Stop, PurInjekt Flex
InvestorPSJ a.s.
  Podlahy

ÚV Uhříněves

Realizace2017
DruhSanace betonu - Podlahy
PopisAplikace ochranného epox. nátěru na podlahu
Aplikovaný produktResiCote F12
Rozsah prací670m2
InvestorSMP CZ a.s.

Globus Černý most, Praha

Realizace2014
DruhSanace betonu - Podlahy
PopisOpravy výtluků v podlaze plastbetonem
Aplikovaný produktAplikace epox.plastmalty - 78.3m2, ResiFix WR
InvestorGlobus ČR

Skládka Lišov

Realizace2013
DruhSanace betonu - Podlahy
PopisOprava podlahy nákladní váhy epox. stěrkou
Aplikovaný produkt44.8m2
ResiCote AR2
InvestorEurovia CS a.s.

Praha - Kavčí Hory

Realizace2013
DruhSanace betonu - Podlahy
PopisOprava podlahy garážových stání pomocí PUR podlahového systému
Aplikovaný produkt1400m2 PurCote
InvestorČeská Televize

BD na Jarově

Realizace2009
DruhSanace betonu - Podlahy
PopisOpravy podlahy garážových stání pomocí epox. nátěrů
Aplikovaný produkt109.8m2.ResiFix WR, ResiCote F32
InvestorUnistav a.s.
Statika   Statika

Most Myslinka

Realizace2015
DruhStatika staveb
PopisStažení klenby mostu ocelovými táhly
Aplikovaný produktOcelová táhla - 142mb, tryskání zdiva - 1471m2
InvestorEdikt a.s.
Zesilování stavebních konstrukcí   Carbosystém

Mechanica-Waltrovka, Praha Radlice

Realizace2017
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisStatické zajištění ž.b. konstrukcí CRFP lamelami a wrap tkaninou
Rozsah prací736mb, wrap 277m2
Aplikovaný produktCarboLamela, CarboResin
InvestorPSJ a.s.

Průmyslová hala Havraň

Realizace2017
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení žb stropní konstrukce pomocí uhlíkových CFRP lamel
Aplikovaný produkt415bm CarboLamela S50/1.4, 820bm CarboLamela S100/1.4, CarboResin, 94m2 CarboWrap, WrapResin

ČOV Troja, Praha

Realizace2017
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace vyhnívacích nádrží VN 9-10 ČOV Troja
Aplikovaný produktResiBond Klasik, CarboWrap, WrapResin, ResiBond ECV
Rozsah pracísanace ž.b. konstrukcí 2 000m2, aplikace wrap tkaniny 1 760m2
InvestorSMP CZ a.s.

Swoboda Stamping Jihlava

Realizace2015
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení ž.b. vazníků pomocí CRFP lamel a FRCM tkaniny Ruredil
Aplikovaný produktCRFP lamely - 264mb, aplikace FRCM tkaniny Ruredil - 62.7m2 CarboLamela, CarboResin, Ruredil
InvestorRieder Beton s.r.o.

Prádelna FN Motol, Praha

Realizace2015
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení ž.b. stropů pomocí CRFP lamel
Aplikovaný produktCRFP lamely - 676mb CarboLamela, CarboResin, CarboWrap, WrapResin
InvestorFN Motol

Nemocnice Hořovice

Realizace2015
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení ž.b. trámů pomocí CRFP lamel
Aplikovaný produktCRFP lamely - 204mb vč. finální reprofilace ž.b. trámů ze sanačních malt CarboLamela, CarboResin, CarboWrap, WrapResin
InvestorNH Hospital a.s.

Florentinum Praha

Realizace2014
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisVyřezání otvoru do podlahy pomocí diamantového lana, vč. statického zajištění CRFP lamelami
Aplikovaný produktŘezání dia.lanem - 6.4m2 tl. stěny 750mm, aplikace CRFP lamel - 56mb, aplikace Wrapp tkaniny - 14.75m2 CarboLamela, CarboResin, CarboWrap, WrapResin
InvestorPSJ a.s.

Rekonstrukce budovy B - Kokos, Kladno

Realizace2014
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení ž.b. stropů pomocí CRFP lamel
Aplikovaný produktAplikace CRFP - 417mb CarboLamela, CarboResin, CarboWrap, WrapResin
InvestorEnergie stavební a báňská a.s.

Polyfunkční dům ul. Moskevská, Karlovy Vary

Realizace2013
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení ž.b. stropů pomocí CRFP lamel
Aplikovaný produkt3005mb CarboLamela, CarboResin
InvestorPORR a.s.

ČOV Troja

Realizace2013
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení obvodového pláště pomocí FRP uhlíkové tkaniny.
Aplikovaný produkt2200m2 CarboWrap, Wrapresin

Mondi Štětí

Realizace2013-2015
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení ž.b. stropů a trámů pomocí CRFP lamel
Aplikovaný produkt3758mb CarboLamela, CarboResin
InvestorPrůmstav Štětí a.s.

Škoda Mladá Boleslav

Realizace2012
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisAplikace epox. ochranného nátěru v neutralizačních jímkách
Aplikovaný produkt649m2
InvestorBuilding & Law s.r.o.

Most Louňovice

Realizace2012
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení mostní konstrukce pomocí předepjatých CRFP lamel
Aplikovaný produktAplikace předepjatých CRFP lamel - 162mb, aplikace vysokomodulových CRFP lamel - 540mb, aplikace Wrapp tkaniny - 564.6m2, CarboLamela, CarboResin
InvestorSkanska CZ a.s.

CPI City Center, Olomouc

Realizace2012
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení žb sloupů pomocí uhlíkové tkaniny a zesílení žb konstrukce uhlíkovými lamelami.
Aplikovaný produkt70bm CarboLamela S50/1.4, 220bm CarboLamela S100/1.4 CarboResin, 1000m2 CarboWrap, WrapResin

CARBO Benátky n/J.

Realizace2011
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení žb stropní konstrukce pomocí uhlíkových CFRP lamel
Aplikovaný produkt770bm CarboLamela S50/1.4 , 60bm CarboLamela S100/1.4 CarboResin

Gymnázium Budějovická, Praha

Realizace2011
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení ž.b. průvlaků pomocí CRFP lamel
Aplikovaný produktCRFP - 956mb, CarboLamela, CarboResin
InvestorKonstruktis a.s.

IKEA Černý most, Praha

Realizace2011
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení ž.b. vazníků pomocí CRFP lamel a Wrapp tkaniny
Aplikovaný produktAplikace CRFP lamel - 233mb aplikace Wrapp tkaniny - 57.5m2, CarboLamela, CarboResin, CarboWrap, WrapResin
InvestorImos Brno a.s.

Carbo Benátky nad Jizerou

Realizace2011
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení ž.b. stropů a trámů CRFP lamelami, sanace ž.b. konstrukcí
Aplikovaný produktAplikace CRFP lamel - 916mb, reprofilace ž.b. konstrukcí - 448m2, CarboLamela, CarboResin
InvestorMetrostav a.s.

ČSOB Praha

Realizace2011
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení žb stropní konstrukce pomocí uhlíkových CFRP lamel
Aplikovaný produkt200bm CarboLamela S50/1.4, 190bm CarboLamela S80/1.4 CarboResin

Vila Nad Strakovkou

Realizace2009
DruhStatika staveb - Carbo systém

Železniční most – Vídeňská

Realizace2009
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení žb konstrukce pomocí uhlíkových předepnutých CFRP lamel
Aplikovaný produkt120bm CarboLamela S50/1.4, CarboResin

Hudební divadlo Karlín

Realizace2009
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení ž.b. konstrukcí pomocí CRFP lamel a aplikace protipožárních desek Grenamat AL na aplikované lamely
Aplikovaný produkt120mb CarboLamela, CarboResin
InvestorJEŽ s.r.o.

CITY TOWER Praha

Realizace2007
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení stropů
Aplikovaný produkt3500bm CarboLamela S100/1.4, 550bm Carbolamela S50/1.4, CarboResin, 100m2 CarboWrap, WrapResin

Rock Cafe

Realizace2006
DruhStatika staveb - Carbo systém

Škoda auto-Archív

Realizace2006
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení stropní konstrukce FRP lamel.
Aplikovaný produkt254bm CarboLamela S50/1.4, 29bm Carbolamela H80/1.4, CarboResin

Škoda auto-Pentagon

Realizace2006
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení nadpraží dodatečně vyřezaných otvorů uhlíkovými CFRP lamelami.
Aplikovaný produkt30bm CarboLamela S50/1.4, 149bm Carbolamela H80/1.4, CarboResin

Panelový dům Meziboří

Realizace2006
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisNahrazení zkorodované ocelové výztuže lodžií pomocí CFRP lamel
Aplikovaný produkt1760bm - CarboLamela S50/1.4, CarboResin

Černošice

Realizace2006
DruhStatika staveb - Carbo systém

UNO centrum

Realizace2006
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení žb sloupů uhlíkovou CFRP tkaninou.
Aplikovaný produkt600m2 CarboWrap, Wrapresin

Ferox a.s. Děčín

Realizace2005
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení stropu pomocí uhlíkovýc CFRP lamel
Aplikovaný produkt500bm - CarboLamela S50/1.4, CarboResin

DDL Lukavec

Realizace2004
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisPlošné zesílení stropní konstrukce pomocí uhlíkových CFRP lamel
Aplikovaný produkt1500bm - CarboLamela S50/1.4, CarboResin

ČOV Setuza Ústí nad Labem

Realizace2003
DruhStatika staveb - Carbo systém
PopisZesílení obvodového pláště nádrže pomocí uhlíkové tkaniny
Aplikovaný produkt600m2 - CarboWrap, Wrapresin

Alcan

DruhStatika staveb - Carbo systém
  Spiralsystém

Rekonstrukce mostu, Vysokov

Realizace2017
DruhStatika staveb - Spiral systém
PopisStatické zajištění klenby železničního mostu pomocí helikální výztuže a injektáže cem. suspenzí.
Aplikovaný produktSpiBar, ResiBond MC
Rozsah prací282mb, injektáž 1.2m3
InvestorChládek a Tintěra Pardubice a.s.

Sanace žel. mostů trati Benešov nad Ploučnicí - Rumburk

Realizace2015
DruhStatika staveb - Spiral systém
PopisSanace železničních mostů se statickým zajištěním pomocí helikální výztuže Spiral systém, injektáže zdiva cementovou suspenzí, spárování zdiva
Rozsah pracíAplikace helikální výztuže SpiBar prof 8 a 10 - 1896mb, injektáže cem. suspenzí - 30m3, spárování zdiva a tryskání - 978mb, SpiBar, ResiBond MC
InvestorStavební firma Hobst s.r.o.

Rekonstrukce mostu v km 21,452 trati Čerčany - Skochovice

Realizace2012
DruhStatika staveb - Spiral systém
PopisStatické zajištění zdiva pomocí helikální výztuže Spiral system, injektáže zdiva cementovými suspenzemi, tryskání zdiva
Rozsah pracíTryskání zdiva - 4020m2, SpiBar prof. 8mm - 2190mb, injektáže zdiva cementovými suspenzemi - 75m3, spárování zdiva - 2010m2
Aplikovaný produktSpiBar, ResiBond MC
InvestorChládek a Tintěra Pardubice a.s.

Rekonstrukce mostu v km 58.261 trati Horní Cerekev - Tábor

Realizace2012
DruhStatika staveb - Spiral systém
PopisStatické zajištění zdiva pomocí helikální výztuže Spiral system, injektáže zdiva cementovými suspenzemi, tryskání zdiva
Rozsah pracíTryskání zdiva - 2156m2, SpiBar prof. 8mm - 200mb, injektáže zdiva cementovými suspenzemi - 62.6m3, spárování zdiva 861m2
Aplikovaný produktSpiBar, ResiBond MC
InvestorChládek a Tintěra Pardubice a.s.

Rekonstrukce mostu, Žampach

Realizace2012
DruhStatika staveb - Spiral systém
PopisZesílení mostu helikální nerezovou výztuží
Aplikovaný produkt1800bm SpiBar 8mm, ResiBond MC

Horse Park, Kamenný Dvůr

Realizace2011
DruhStatika staveb - Spiral systém
PopisStatické zajištění kleneb pomocí helikálních spon Spiral Systém
Aplikovaný produktSpiBar, ResiBond MC
Rozsah pracíSpiBar prof. 8mm - 320mb
vrtání a aplikace kotviček prof. 6mm - 3083ks
InvestorPSJ a.s.

Pasáž Pardubice tř. Nám. Míru, Pardubice

Realizace2011
DruhStatika staveb - Spiral systém
PopisStatické zajištění zdiva pomocí helikální výztuže Spiral Systém
Rozsah pracíSpiBar prof. 8mm - 1240mb
Aplikovaný produktSpiBar, ResiBond MC
InvestorMetrostav a.s.

Most v km 153.681 trati Mladotice - Žatec

Realizace2010
DruhStatika staveb - Spiral systém
PopisInjektáž žel. mostu cementovou suspenzí, statické zajištění zdiva helikální výztuží Spiral Systém
Rozsah pracíInjektáž zdiva cementovou suspenzí 12.4m3, aplikace helikální výztuže 60mb
Aplikovaný produktSpiBar, ResiBond MC
InvestorGJW Praha s.r.o.

Psychiatrická léčebna, Bohnice

Realizace2009
DruhStatika staveb - Spiral systém
PopisZesílení žb konstrukce pomocí nerezové helikální výztuže
Aplikovaný produkt900bm SpiBar ,ResiBond MC

Železniční most, Smržovka

Realizace2008
DruhStatika staveb - Spiral systém
PopisAplikace helikální výztuže – zesílení mostních pilířů a kleneb
Aplikovaný produkt2840bm SpiBar 8mm, ResiBond MC

Železniční most, Vimperk

Realizace2004
DruhStatika staveb - Spiral systém
PopisAplikace helikální výztuže – zesílení mostních pilířů a kleneb
Aplikovaný produkt1890bm SpiBar 8mm, ResiBond MC

Železniční most, Jablonec nad Nisou

Realizace2002
DruhStatika staveb - Spiral systém
PopisAplikace helikální výztuže – zesílení mostních pilířů a kleneb
Aplikovaný produkt1550bm SpiBar 8mm, ResiBond MC
  Monostrand

Limet

Realizace2007
DruhZesilování stavebních konstrukcí - Monostrand
PopisProstorové zesílení budovy pomocí přepínaných lan Monostrand.
Aplikovaný produktMonostrand
Sanace vlhkého zdiva   Injektáže

BD K Letišti, Praha

Realizace2010
DruhSanace vlhkého zdiva - Injektáže
PopisSanace vlhkého zdiva pomocí tlakových injektáží akrylátovými gely
Aplikovaný produkt110m2
AkryGel
InvestorStavitelství Kladno s.r.o.

Ministerstvo Dopravy, Praha

Realizace2009-2010
DruhSanace vlhkého zdiva - Injektáže
PopisSanace vlhkého zdiva pomocí tlakových injektáží akrylátovými gely
Aplikovaný produkt200m2
AkryGel
InvestorStavby Kühn s.r.o.
Zalévání, podlévání   Zalévání, podlévání

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora

Realizace2015
DruhZalévání, podlévání - epoxidové produkty
PopisPodlití zábradelních patek plastbetonem
Aplikovaný produktPodlití patek epox.plastmaltou - 414ks
ResiFix 13
InvestorStamakocel

Sanace mostních ložisek KOMOKO Modřany

Realizace2011
DruhZalévání, podlévání - epoxidové produkty
PopisProvedení podlití ložisek pomocí epoxidové zálivky
Aplikovaný produktResiFix 13

Komoko, Praha 4

Realizace2011
DruhZalévání, podlévání - epoxidové produkty
PopisPodlití ložisek plastbetonem metodou tlakové injektáže
Aplikovaný produktVýplň prostoru pod ložisky metodou injektáže - 4ks
ResiFix WL
InvestorFreyssinet Cs a.s.
Řezání a vrtání betonu   Řezání a vrtání betonu

Areál Waltrovka Radlická, Praha

Realizace2014
DruhŘezání a vrtání betonu
PopisŘezání ž.b. konstrukcí diamantovým lanem
Aplikovaný produktŘezání diamant. lanem - 25.2m2 tl. stěn 1000mm
Dia lano
InvestorPSJ a.s.

OHL ŽS a.s.

Realizace2013
DruhŘezání a vrtání betonu
PopisJádrové vrtání, řezání ž.b. konstrukcí diamantovou technikou
Aplikovaný produktŘezání stěnovou pilou - 180mb, jádrové vrtání - 173mb ZDS segment
InvestorOHL ŽS a.s.

Cyklolávka, Čelákovice

Realizace2013
DruhŘezání a vrtání betonu
PopisJádrové vrtání do ž.b. základu, včetně injektáže pilot cementovou suspenzí
Aplikovaný produktProvedení hloubkových jádrových vrtů min. délky 4150mm
ZDS segment
InvestorKeller s.r.o.

FN Motol

Realizace2013
DruhŘezání a vrtání betonu
PopisŘezání ž.b. stěn diamantovou technikou, včetně statického zajištění pomocí ocelové konstrukce
Aplikovaný produktOdřezání 4m3 železobetonu v příčkách Zenesis kotouč
InvestorJEŽ s.r.o.

Plavecký areál Šutka, Praha

Realizace2013
DruhŘezání a vrtání betonu
PopisŘezání a vrtání ž.b. konstrukcí diamantovou technikou
Rozsah pracíŘezání stěnovou pilou - 185m2, jádrové vrtání - 220mb
Aplikovaný produktZenesis kotouč, ZDS segment
InvestorSyner s.r.o.

Správní budova Auto Škoda MB

Realizace2013
DruhŘezání a vrtání betonu
PopisOdřezání žb balkonů pomocí diamantové stěnové pily
InvestorŠkoda auto

VZ Bedřichov

Realizace2012
DruhŘezání a vrtání betonu
PopisŘezání ž.b. konstrukcí, statické zajištění pomocí CRFP, včetně protipožárního obkladu Grenamat AL
Aplikovaný produktŘezání ž.b. konstrukcí - 25m2 jádrové vrtání - 160mb, aplikace protipožárních desek Grenamat AL - 157mb, aplikace CRFP lamel - 203mb, CarboLamela, CarboResin
InvestorMetrostav a.s. divize 6

Jívovský tunel

Realizace2012
DruhŘezání a vrtání betonu
PopisŘezání odvodńovacích drážek stěnovou pilou
Aplikovaný produkt370mb drážek Zenesis kotouč
InvestorChládek a Tintěra Pardubice a.s.

Korona Lochovice

Realizace2012
DruhŘezání a vrtání betonu
PopisSanace ž.b. konstrukcí, řezání průvlaků stěnovou pilou
Aplikovaný produktReprofilace ž.b. ploch - 220m2, řezání průvlaků - 7ks
InvestorTrigema Building a.s.

Obchodní dům Carrefour, Košice

Realizace2011
DruhŘezání a vrtání betonu
Aplikovaný produktDiamantový kotouč 800mm 1000mm, 1200mm Zenessis

ČOV Setuza, Ústí nad Labem

Realizace2004
DruhŘezání a vrtání betonu
PopisŘezání žb sloupu diamantovou stěnovou pilou
Aplikovaný produktDiamantový kotouč 800mm a 1000mm

Globus, Chomutov

Realizace2004
DruhŘezání a vrtání betonu
PopisŘezání řezání žb stěny na díly
Aplikovaný produktDiamantový kotouč 800mm, jádrový vrták

Plavební komora, České Kopisty

Realizace2004
DruhŘezání a vrtání betonu
PopisŘezání plavební komory, příprava pro osazení dveří diamantovým lanem
Aplikovaný produktDia lano, jádrový vrták

Plavební komora, Roudnice nad Labem

Realizace2002
DruhŘezání a vrtání betonu
PopisŘezání plavební komory, příprava pro osazení dveří diamantovým lanem
Aplikovaný produktDia lano, jádrový vrták