Sanace betonu - Hydroizolace

VDJ, Pňov

Realizace2020
DruhSanace betonu - Ochranné nátěry
PopisDodávka ochranných nátěrů do nově vybudovaného vodojemu o ploše 350m2.
Aplikovaný produktElastic 2C
ResiCote WB2
InvestorMetrostav a.s.

ČOV, Jirny

Realizace2020
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace stropní konstrukce pomocí reprofilačních malt s přípravou povrchu otryskáním.
Aplikovaný produktResiBond Klasik
ResiBond Max
ResiBond SP
InvestorMetrostav a.s.

ÚV Malešov - Malešov, Hošťka

Realizace2020
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace ŽB konstrukcí na úpravě vody v Malešově včetně finálních povrchů pro styk s pitnou vodou, nátěrů ŽB konstrukcí a podlah. Injektáže a jádrové vrtání ŽB.
Aplikovaný produktResiBond Klasik, MP, SP, IK
Elastic 2C
SanaCote SK
ResiCote F2
PurInjekt FLEX, STOP
InvestorSMP CZ a.s.

ČOV Troja, Praha

Realizace2017
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace vyhnívacích nádrží VN 9-10 ČOV Troja
Aplikovaný produktResiBond Klasik, CarboWrap, WrapResin, ResiBond ECV
Rozsah pracísanace ž.b. konstrukcí 2 000m2, aplikace wrap tkaniny 1 760m2
InvestorSMP CZ a.s.

Vodojem, Praha-Uhříněves

Realizace2016
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisAplikace hydroizolační stěrky ve Vodojemu.
Aplikovaný produktImperCem
Rozsah prací2 220m2
InvestorSMP CZ a.s.

ÚV Hvězdička, Příbram

Realizace2016
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace ž.b. nádrží Flotace + Flokulace
Aplikovaný produktResiBond Klasik, Elastic 2C
Rozsah prací749m2
InvestorSMP CZ a.s.

VD Sedlec

Realizace2016
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace ž.b. konstrukcí
Aplikovaný produktResiBond Klasik
Rozsah prací1 115m2
InvestorMetrostav a.s.

Rozhledna Vartovna, Seninka

Realizace2016
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace rozhledny Vartovna
Aplikovaný produktResiBond Klasik, ResiCote F12
Rozsah prací109.1m2
InvestorInvista Craft s.r.o.

ČOV Vestec, Praha

Realizace2016
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisAplikace ochranného epox. nátěru na podlahu
Aplikovaný produktResiCote F2
Rozsah prací127m2
InvestorSMP CZ a.s.

ÚČOV Troja, Praha

Realizace2014
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace ž.b. konstrukcí lapáku písku
Aplikovaný produktReprofilace ploch, ochranné nátěry na bázi krystalizace - 1 555m2
ResiBond Klasik, ImperCem XA
InvestorSMP CZ a.s.

BD Nad Cihelnou 4, Praha

Realizace2010
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisSanace vlhkého zdiva pomocí hydroizolačních stěrek a drenážního systému
Aplikovaný produktAplikace bitumenových stěrek, vložení drenážního potrubí do výkopu podél bytového domu BituBond 2K
InvestorZ.Crombie

Oprava přelivu na vodním díle Želivka

Realizace2009
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisOprava přelivu vodní nádrže, sanace trhlin a provedení krystalické hydroizolace
Aplikovaný produkt1 770m2 ImperCem XA

Železniční most Velká Hrabovka

Realizace2009
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisAplikace hydroizolační PUR membrány na pochozí lávce
Aplikovaný produkt132.4m2
PurCote EM
InvestorOK-BE s.r.o.

VD Želiv

Realizace2008-2009
DruhSanace betonu - Hydroizolace
PopisInjektáž průsaků PU pryskyřicemi, aplikace krystalizační hydroizolace
Aplikovaný produktKrystalizační hydroizolace - 1 124m2, Injektáž průsaků - 495mb
PurInjekt Stop, PurInjekt Flex, ImperCem XA
InvestorStavby Kühn s.r.o.