Sanace betonu - Injektáže

Rekonstrukce mostu, Pačejov

Realizace2020
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisDodávka sanačních prací na rekonstruovaném mostě - spárování zdiva, jádrové vrtání, pískování, cementová injektáž. Plocha mostu 335m2, injektáž cementem 85m3.
Aplikovaný produktResiBond SM
Aditive IN
CEM 32,5R
InvestorPorr a.s.

BD Devonská, oprava dilatační spáry, Praha

Realizace2020
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáž průsaků dilatačních spár garážových stání v délce 8.6bm s následným překrytím nerezovými plechy.
Aplikovaný produktAkryGel
Gelacryl SuperFlex
InvestorBD Devonská

Office Park, Praha

Realizace2020
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisPřikotvení pohledových panelů k podkladu včetně pevnostní injektáže trhlin panelů vzniklých z důvodu uvolnění kotvení.
Aplikovaný produktResiInjekt E1LV
InvestorOPTIMAL Facility s.t.o.

BD Chodovec, Praha

Realizace2020
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisTěsnění prosakujících trhlin ve stropní desce garážových stání bytpvého domu. Rozsah 320bm včetně krycího nátěru.
Aplikovaný produktPurInjekt FLEX
PurCote P2T
ResiBrimer BC
InvestorBD Chodovec

ŽB dělící stěna, Velké Němčice

Realizace2020
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáž trhlin v ŽB dělící stěně celkové délky 80bm v silážním žlabu včetně pojistného nátěru.
Aplikovaný produktPurInjekt FLEX
ResiPrimer BC
ResiCote EPS
InvestorSvoboda SDK

Zámek Malá Skála, Turnov

Realizace2020
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisVýplňová injektáž mezi ocelovýcmi profily pomocí cementové suspenze. Řezání stěny pomocí diamantové techniky. Jádrové vrtání pro usazení nosníků včetně injektáže cementem. Injektář trhlin v budoucím bazénu pomocí polyuretanových pryskyřic.
Aplikovaný produktPurInjekt FLEX
Aditive IN
Cem 32,5R
InvestorGEMO a.s.

OC Gemini, Praha

Realizace2020
DruhSanace betonu - Injektáže
Popisodstranění lokálních průsaků v ŽB konstrukci podlahy v podzemních garážových stání.
Aplikovaný produktPurInjekt FLEX
InvestorAcidotechna spol. s r.o.

BD ul Lumírova 27, Praha

Realizace2020
DruhSanace betonu - Injektáže
Popisodstranění průsaků v dojezdu výtahové šachty pomocí injektáže akrylátovými gely s plochou 7m2.
Aplikovaný produktAkrygel
InvestorRelax Park a.s.

Jez Klecany, Praha

Realizace2019
DruhSanace betonu - Injektáže
Popissanace jezového pole v Klecanech v rozsahu 150m2 včetně injektáže dilatace v délce 35m
Aplikovaný produktResiBond Max
PurInjekt STOP

Bytový komplex ul. Hřebečská 2674-2680, Kladno

Realizace2017
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáže trhlin ve stropní desce epox.pryskyřicí 920mb.
Aplikovaný produktResiInjekt E1, ResiInjekt E1 LV
InvestorArtea CZ a.s.

BD 1470/1, Zbraslav

Realizace2015
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisPlošná injektáž ž.b. desky garážových stání pomocí epox.pryskyřic
Aplikovaný produktPlošná injektáž epox.pryskyřicí - 112m2, ResiInjektr E1 LV
InvestorSpolečenství domu č.p.1470 Zbraslav

Devítimostí, Děčín

Realizace2015
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáž mostní konstrukce cementovou suspenzí
InvestorSŽDC

Jezové pole Střekov, Ústí nad Labem

Realizace2014
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisSanace jezového pole, kotvení dna, injektáže dna pevnostními polyuretany
Aplikovaný produktSanace ž.b. konstrukcí, spárování zdiva - 714m2, jádrové vrtání + kotvení dna - 2338mb, pevnostní injketáž dna PUR pryskyřicemi - 2420kg
ZDS segment, Rockstab
InvestorMetrostav a.s.

River Garden, Praha

Realizace2013
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáž poruch garážových stání pomocí PU pryskyřic
Aplikovaný produkt656.4mb
PurInjekt Flex
InvestorPSJ a.s.

BD Petržílkova, Praha

Realizace2012
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáž trhlin stropů podzemních garáží 670bm
Aplikovaný produktPurInjekt Flex

ČOV Marianské Lázně

Realizace2011
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáž trhlin v ž.b. nádrži pomocí PU pryskyřic
Aplikovaný produkt220mb
PurInjekt Stop, PurInjekt Flex
InvestorFreyssinet CS a.s.

Main Point Karlín, Praha

Realizace2011
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisPlošná injektáž průsaků v ž.b. desce podzemních garáží pomocí akrylátových gelů
Aplikovaný produktPlošná injektáž základové desky - 78m2
injektáž trhlin a prac. spár - 160mb
AkryGel
InvestorPSJ a.s.

Elektrárna Tušimice

Realizace2010
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáž poruch PU pryskyřicemi, aplikace hydroizolačního nátěru, tryskání
Aplikovaný produktInjektáž trhlin PU pryskyřicemi - 150mb, tryskání, aplikace hydroizolační stěrky - 430m2
PurInjekt Stop, PurInjekt Flex
InvestorSMP CZ a.s.

Administrativní budova Filadelfie - Praha

Realizace2009
DruhSanace betonu - Injektáže
PopisInjektáž trhlin a pracovních spár pomocí PU pryskyřic podzemních garáží
Aplikovaný produktInjektáž prac. spár a trhlin - 776.3mb
Injektáž hadiček - 250mb
PurInjekt Stop, PurInjekt Flex
InvestorPSJ a.s.