Zpět na Řezání stavebních konstrukcí

Řezání diamantovou stěnovou pilou

Dělení stavebních konstrukcí pomocí diamantových nástrojů představuje moderní technologii, které se používají při stavbách a rekonstrukcích.

Jedná se o rychlý a přesný způsob jež nezasahuje okolí otřesy a vibracemi.Diamantová pila slouží k vyřezávání železobetonových konstrukcí, stěn, podlah a stropů. Dále slouží při realizaci montážních a transportních otvorů při opravách a rekonstrukcích technologií, k rozřezávání železobetonových konstrukcí při demolicích apod. Stěnová pila se přepravuje v rozloženém stavu, vlastní montáž se provádí až na stanovišti kde bude stěnová pila používána. Před vlastní montáží je nutno provést vizuální kontrolu jednotlivých dílů a je třeba používat přiměřené dílenské vybavení. Stěnová pila se upíná přímo na řezanou konstrukci pomocí nárazových kotev, proto je nutné, aby se konstrukce nedrolila a vykazovala určitou předepsanou soudržnost.

Postup

 • vyznačení os řezů
 • vyznačení otvorů pro upínací kotvy
 • navrtání a osazení kotev
 • upevnění kolejnicového systému do roviny
 • ustavení stěnové pily
 • nasazení diamantového kotouče
 • připojení tlakových hadic a zapojení agregátu
 • upevnění krytu na kotouč
 • připojení chladící vody
 • připojení ovládací jednotky
 • vlastní řezání
Ukázky aplikace