Sanace betonových konstrukcí

Sanace stavebních konstrukcí, zejména železobetonových, zaujímají poměrně širokou část stavebních prací. Podstatný vliv na sanaci má stav původní sanované konstrukce. Zde se jedná o kvalitu betonu, způsob a rozsah narušení, působení nevhodných či dokonce agresivních prostředí a podobně. Dalším vlivem je provedení samotné sanace. Nedostatky a závady mohou vzniknout jak při úpravě narušené konstrukce-nedostatečné odstranění narušených a nesoudržných vrstev betonu, ale i při aplikaci sanačního materiálu, kdy nemusí být dodrženy podmínky použití, zpracování a ošetřování. S tím souvisí správná volba sanačního systému.

Při opravách betonů je nutno úspěšně spojit nové materiály se stávajícími a vytvořit kompozit, který je schopen odolávat vlivům používání, prostředí a času.

Dnešní sanace betonů představuje důležité průmyslové odvětví, které může prakticky posloužit každé stavbě z betonu. Každá konstrukce potřebuje běžné opravy a údržbu, od jednoduchých ochranných povlaků přes opravy narušeného betonu až po zesilování poddimenzovaných konstrukcí.
Systém opravy betonových konstrukcí provádí firma Stado special construction s.r.o. dle harmonizované normy EN 1504.


Ukázky aplikace