Zpět na Sanace vlhkého zdiva

Technologie dodatečně zarážené nerezové plechy

Mezi metody vysoušení zdiva, které mají trvalý účinek vyschnutí zdiva dle WTA patří i metoda HW-SYSTÉM, strojní zarážení(zatloukání) nerezových vlnitých plechů z tvrzené ušlechtilé oceli do zdiva. Jako izolační materiál se používá vysoce ušlechtilá tvrzená nerezová ocel (ANTIKORO).

  • Pevnost materiálu = cca 600-1300Mpa
  • Síla plechu = 1.5mm
  • Amplituda vlnění plechů = 5mm
  • Šířka plechů = 310, 375mm
  • Délka plechů = 110-1000mm


Pro úspěšnou sanaci vlhkého zdiva metodou HW-SYSTÉM je zapotřebí přístup k izolovanému zdivu alespoň z jedné strany, a to vždy 100cm (velikost strojního zařízení) + síla zdiva.

Přípravné práce

Před započetím prací je nutné v součinnosti s objednatelem lokalizovat technologické rozvody ve zdivu (elektro, plyn, vodovod, kanalizace atd.), aby nedošlo k jejich poškození.

Ložnou spáru zdiva, která je určena pro aplikaci nerezových izolačních desek, je třeba osekat pro snadnější vedení plechů alespoň z jedné strany.

Jestliže to situace dovoluje, aplikujeme plechy do ložné spáry zdiva v úrovni podkladních betonů podlahy. V tomto případě používáme plechy o 5-7cm delší pro snadné napojení vodorovných izolací podlah.

Zůstává-li podlaha původní, aplikujeme izolační desky do první ložné spáry nad ni. Jestliže provádíme izolaci z vnější strany objektu, upravíme terén okolo pro snadnější pojezd pneumatického kladiva.

Aplikace nerezových desek

Hydroizolační vrstva je vytvářena vlnitou deskou z nerezového plechu, která se zaráží speciálním zařízením HW do maltové spáry zdiva. Desky jsou tímto zařízením zatloukány frekvencí úderů cca 1300/min. Strojní zařízení HW je poháněno kompresorem s elektrickým nebo naftovým pohonem.

Pro správnou funkci zařízení HW je nutné před zahájením prací provést kontrolu olejové náplně a promazat úderník. Nerezové desky vrážíme do zdiva postupně vedle sebe s přesahem 2-5cm (dvě až tři vlny). V rozích stěn se desky kolmo přes sebe překládají tak, aby překrytí desek bylo vždy minimálně 8cm.

Při izolování zdiva zděného na cementovou maltu (tvrdá spára) zakotvíme do zdiva vodící tyč, kterou spojíme přes řetěz se strojním zařízením. Vodící tyč zachytává zpětné rázy strojního zařízení a přes řetěz ho přitahuje ke zdivu, čímž usnadňuje aplikaci desek.

Úpravu jednotlivých desek (přířezy) provádíme vždy ruční frézou osazenou kotoučem pro řezání nerezu. Po skončení vlastní aplikace očistíme hranu zaražené desky tam, kde byla nasazena na strojní zařízení a zastříkáme ji zinkovým sprejem.

Dokončovací práce

Jestliže to situace dovoluje, provedeme propojení izolačních plechů na vodorovné a svislé izolace. Nejlepším řešením je natavení živičné izolace na plech, které se provádí pomocí hořáku. Provádí-li se omítání ihned po aplikaci HW-SYSTÉMU, použijeme některou ze sanačních omítek.

Zhotovitel dodá objednateli na použitý plech certifikát a stavební technické osvědčení.