Zpět na Sanace vlhkého zdiva

Technologie podřezání pomocí diamantového lana

Metoda postupného podřezávání zdiva za pomoci diamantového lana patří k mechanickým metodám sanace vlhkého zdiva. Řezání diamantovým lanem není omezeno složením zdiva (beton, kámen, smíšené aj.), ani tloušťkou zdiva.

Jako izolační materiál se používá homogenní hydroizolační fólie z PE-HD vyrobená vytlačováním EKOTEN 915.

Přednosti a výhody

  • vynikající chemická odolnost proti anorganickým i organickým sloučeninám
  • odolnost proti nízkým teplotám
  • zdravotní a ekologická nezávadnost
  • funkční spolehlivost a vysoká životnost


Rozměry fólie

tloušťka 2mm, šířka 1300mm

Zhotovitel dodá objednateli na použitou fólii certifikát a stavební technické osvědčení.

Pracovní postup

Pro úspěšnou sanaci vlhkého zdiva metodou podřezání diamantovým lanem je zapotřebí přístup k izolovanému zdivu z obou stran.

Přípravné práce

Před započetím prací je nutné v součinnosti s objednatelem lokalizovat technologické rozvody ve zdivu (elektro, plyn, vodovod, kanalizace atd.), aby nedošlo k jejich poškození. Lanový automat ukotvíme z té strany izolovaného zdiva, kde máme dostatek prostoru a pevné podloží. Dle členitosti osadíme pomocné kladky z obou stran podřezávaného zdiva. Podle délky lana stanovíme podřezávaný úsek, na jehož koncích vyvrtáme otvory, kterými lano provlečeme. Lano nasadíme na připravené kladky, navlečeme na hnací kolo lanového automatu a konce lana spojíme hydraulickými kleštěmi. Před spojením musí být lano nakrouceno, aby nedocházelo k jeho rychlému opotřebování (cca 1.5 otáčky na 1mb lana). Připravíme přívod třífázového elektrického proudu a přívod vody pro chlazení diamantového lana. Fólii EKOTEN 915 nařežeme izolatérským nožem na pruhy šířky 30-40cm, délky dle tloušťky zdiva.

Podřezávání zdiva

Podřezání zdiva provádíme v maximální délce 0.5m (podle soudržnosti zdiva). Při podřezávání dbáme na správné chlazení lana vodou ve směru otáčení lana (ze spáry se nesmí prášit). Prořezanou spáru podle potřeby pročistíme ruční pilou a vložíme fólii EKOTEN 915. Zdivo se z obou stran zajistí proti sesednutí natlučením statických klínů. Vzdálenost mezi klíny je 10-20cm (tloušťka klínů 6 nebo 8mm). Po zajištění zdiva pokračujeme v řezání dalšího úseku.

Dokončovací práce

Po zaizolování celého objektu provedeme tlakové vyplnění prořezané spáry cementovou směsí šnekovým čerpadlem. Provádí-li se omítání ihned po provedení izolace, použijeme některou ze sanačních omítek.