Zpět na Sanace vlhkého zdiva

Technologie podřezání řetězovou pilou

Metoda postupného podřezávání zdiva řetězovou pilou patří k mechanickým metodám sanace vlhkého zdiva. Podřezání řetězovou pilou můžeme provádět u cihelného zdiva, které má průběžnou ložnou spáru.

Jako izolační materiál se používá homogenní hydroizolační fólie z PE-HD Penefol, Junifol.

Přednosti a výhody

  • vynikající chemická odolnost proti anorganickým i organickým sloučeninám
  • odolnost proti nízkým teplotám
  • zdravotní a ekologická nezávadnost
  • funkční spolehlivost a vysoká životnost


Rozměry fólie

tloušťka 1.5-2mm, šířka 1.4m (56m2 v roli)

Pracovní postup

Pro úspěšnou sanaci vlhkého zdiva metodou podřezáním řetězovou pilou je zapotřebí přístup k izolovanému zdivu z obou stran.

Přípravné práce

Před započetím prací je nutné v součinnosti s objednatelem lokalizovat technologické rozvody ve zdivu (elektro, plyn, vodovod, kanalizace atd.), aby nedošlo k jejich poškození. Připravíme přívod třífázového elektrického proudu.
Fólii nařežeme izolatérským nožem na pruhy šířky 40-80cm, délky dle tloušťky zdiva.

Podřezávání zdiva

Podřezávání zdiva provádíme v maximální délce 1m (podle soudržnosti zdiva). Prořezanou spáru podle potřeby pročistíme ruční pilou a vložíme fólii. Zdivo se z obou stranzajistín proti sesednutí natlučením statických klínů. Vzdálenost mezi klíny je max. 20cm. Po zajištění zdiva pokračujeme v řezání dalšího úseku.

Dokončovací práce

Po zaizolování celého objektu provedeme tlakové vyplnění prořezané spáry cementovou směsí šnekovým čerpadlem. Provádí-li se omítání ihned po provedení izolace, použijeme některou ze sanačních omítek.